Nordisk

naturskole


Norsk Natursenter tilbyr undervisningsopplegg for skuleklassar eller andre grupper på natursenteret.

Undervisning for skuleklassar eller andre grupper

Norsk Natursenter – Hardanger tilbyr undervisningsopplegg for skuleklasser eller andre grupper på natursenteret. Alle opplegg er forankra i læreplanen for barne- og ungdomstrinnet. Det er òg moglegheit for foredrag om utviklinga av landskapet før, under og etter istidene.

Undervisningsprogram du kan velje frå

5.–7. trinn «Livet på høgfjellet». Eit undervisningsopplegg med forelesing og oppgåver som tek i bruk utstillinga for å vekke nysgjerrigheita og engasjement for naturen.

8.–10. trinn «Fjellrev og forvalting»

Tilbod om foredrag

«Hardangervidda før og no». Eit foredrag om utviklinga av landskapet gjennom millionar av år, og forandringar i menneska sin bruk av Hardangervidda dei siste 100 åra.

For foredrag eller undervisningsopplegg, kontakt oss på e-post:
post@norsknatursenter.no