Nordisk

Naturskule


Nordisk Naturskule – Ein spennande og lærerik dag på Norsk Natursenter i Eidfjord

Undervisning for skuleklassar eller andre grupper

Nordisk Naturskule tilbyr undervisningsopplegg for skuleklasser eller andre grupper på natursenteret. Alle opplegg er forankra i læreplanen. Det er òg moglegheit for foredrag om tema i utstillinga som blant anna danninga av Noreg, norsk natur, klima og miljø, og Hardangervidda Nasjonalpark.

Undervisningsprogram du kan velje frå

  1. Opplev og utforsk Norsk Natursenter (1 time).
  2. Vegleiing med oppgåveløysing i utstillinga (1 time).
  3. Undervisning i klasserom på senteret med tema henta frå utstillinga (45 min).

Skulen kan sjølv bestemme kva for delar av tilbodet dei vil benytta seg av. Tidsbruk og tema for undervisning vil bli tilpassa kvar enkelt skuleklasse. Tilbodet er utarbeida i samsvar med lærarplanen.

Prisar på Nordisk Natursule:

Skuleklassar*: kr 65,- per. elev.

* 1 lærar per 10 elevar gratis

Naturvegleiing og undervisningstilbodet er fri for kostnad.

Vil du besøke Nordisk Naturskule? Kontakt oss på e-post:
post@norsknatursenter.no

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer. Our privacy policy

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies. Our privacy policy